en

Partneři a mecenáši

Open air festival Prague Sounds se koná pod záštitou Zdeňka Hřiba, primátora hlavního města Prahy a Petra Hejmy, starosty Městské části Praha 1


Seznamte se s těmi, díky nimž Prague Sounds mohou znít:

Za podpory

Hlavní partner

Hlavní mecenáš

Děkujeme mecenášům:

Jana Kliková-Vrabcová
Michaela Cittadini
Jiřina Paserinová
Kateřina Matějková
Vladimír Koller
Antonie a Petr Doležalovi
Lenka Karadžovová

a dalším

Generální mediální partner

Partner

Exkluzivní mediální partner

Hlavní mediální partner

Partner koncertu

Oficiální dopravce

Oficiální hotel

Záštita

Festival Prague Sounds se koná pod záštitou starosty Městské části Praha 1 Petra Hejmy

Mediální partneři

Poděkování

Jsme zakládajícím členem