en

Partneři a mecenáši

Open air festival Prague Sounds se koná pod záštitou Zdeňka Hřiba, primátora hlavního města Prahy a Petra Hejmy, starosty Městské části Praha 1 a generálního ředitele Povodí Vltavy Petra Kubaly.


Seznamte se se všemi, díky nimž Prague Sounds mohou znít:

Za podpory

Hlavní partner

Hlavní mecenáš

Děkujeme mecenášům:

Jana Kliková-Vrabcová
Michaela Cittadini
Jiřina Paserinová
Kateřina Matějková
Vladimír Koller
Antonie a Petr Doležalovi
Lenka Karadžovová

a dalším

Generální mediální partner

Partner

Exkluzivní mediální partner

Hlavní mediální partner

Partner koncertu

Oficiální dopravce

Oficiální hotel

Záštity

Festival Prague Sounds se koná pod laskavou záštitou primátora hlavního města Prahy Zdeňka Hřiba,  starosty MČ Praha 1 Petra Hejmy a generálního ředitele Povodí Vltavy Petra Kubaly

Poděkování

Mediální partneři