en

PRAGUE SOUNDS

Kontakty a tým

Pořádá

Prague Sounds s.r.o.
Palackého 740/1
110 00 Praha 1
Česká republika

IČ: 24246671
DIČ: CZ24246671

Číslo účtu: 2835284389/0800

Společnost Prague Sounds s.r.o. je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 196079.

Jednatelem společnosti je Mgr. Marek Vrabec.

Telefon, email:

224 946 508, office@praguesounds.cz

Kontakt pro média

Radek Babička
babicka@praguesounds.cz
723 036 041

V žádosti o akreditaci uveďte, prosím, následující informace: 1. jméno a příjmení 2. redakce 3. pozice (novinář / fotograf) 4. email 5. telefon 6. koncert (či koncerty), na který se chcete akreditovat

Vstupenky v siti GoOut

Kontakt vstupenky

Lucie Steiner
steiner@praguesounds.cz
720 547 315

TÝM

Tváře za festivalem

Marek Vrabec

ředitel festivalu

vrabec@praguesounds.cz

Vilém Spilka

umělecké plánování

spilka@praguesounds.cz

Vlastimil Trllo

finance

trllo@praguesounds.cz

Veronika Osladilová

produkce

osladilova@praguesounds.cz

Lucie Herberová

komunikace

herberova@praguesounds.cz

Vladimír Koller

vnější vztahy

koller@praguesounds.cz

Guy Borg

dramaturgie

borg@praguesounds.cz

Anna Bednářová

executive assistant

724 704 181

bednarova@praguesounds.cz

Jitka Míková

umělecké plánování

737 033 341

mikova@praguesounds.cz

Kristýna Nováková

produkce

739 686 622

novakova@praguesounds.cz

Radek Babička

PR

723 036 041

babicka@praguesounds.cz

Lucie Steiner

back office, vstupenky

720 547 315

steiner@praguesounds.cz

Terezie Taberyová

mecenášský klub, VIP servis

607 207 587

taberyova@praguesounds.cz

Michal Caban

umělecká supervize

Petra Hajská

fotografka

Jan Středa

zvuk

Jiří Sedlák

PR supervize

Johan Vlach

DTP a tisky