en

Prague Sounds ve fotografiích

Foto Petra Hajská (není-li uvedeno jinak)

PRAGUE SOUNDS 2021: Jiří Suchý - Árie měsíce. Foto Petra Hajská

PRAGUE SOUNDS 2021: Yo-Yo Ma: The Bach Project. Foto: Petra Hajská a Austin Mann

PRAGUE SOUNDS 2021: Brad Mehldau & Ian Bostridge. Foto: Petra Hajská

PRAGUE SOUNDS 2021: Jiří Slavík, Marián Friedl & VUS Ondráš: Krok za krokem. Foto: Petra Hajská

PRAGUE SOUNDS 2021: Lizz Wright: Gospel. Foto: Petra Hajská