en

PRAKTICKÉ INFORMACE

Otázky a odpovědi

Jak se na plovoucí scénu dostanu?   Doporučujeme použít MHD, v bezprostřední blízkosti se nachází tramvajové zastávky Národní divadlo, popř. Jiráskovo náměstí. Parkování na Slovanském ostrově není možné. Na plovoucí scénu se dostanete ze Slovanského ostrova, lávkou z Masarykova nábřeží. Po příchodu na ostrov se dejte vpravo, přístup na plovoucí scénu je v cípu ostrova, přes kamenné schodiště půjčovny plavidel S.P.L.A.V. Sledujte navigaci na Slovanském ostrově a pokyny pořadatelů

Co když bude pršet?
Koncerty se konají i v případě nepříznivého počasí (např. v případě deště), s výjimkou situací, které konání znemožní, jako je vichřice, povodeň, živelní katastrofa. V případě deště žádáme s ohledem na ostatní návštěvníky koncertu a případný televizní záznam, abyste nepoužívali deštníky, ale pláštěnky, nepromokavé bundy atp.

Jak se obléci? Doporučujeme dress code "smart casual" a vhodnou obuv, tedy jakousi obdobu vycházkového obleku, ve kterém můžete podniknout třeba městský výlet. Pamatujte na to, že festivalové koncerty jsou i sváteční a společenskou událostí. Doporučujeme sledovat předpověď počasí a obléci se přiměřeně okolnostem i očekávané teplotě. I v letních měsících mohou být chladné večery, a u vody to platí dvojnásob

Je hlediště kryté? Zastřešené je plovoucí pódium pro účinkující koncertu, hlediště pro diváky na Plovoucí scéně kryté není.

Je koncert zvučený? Ano. Místa k sezení na Plovoucí scéně, na které prodáváme vstupenky, mají garantovaný kvalitní zvukový i vizuální zážitek, simulující akustiku koncertního sálu.

V kolik hodin koncerty začínají a kdy končí? Koncerty začínají ve 20.00 hod, s výjimkou koncertu Yo-Yo Ma: Bach Project 4. 9. 2021, který začíná v 19.00 hod. Všechny koncerty mají svůj předpokládaný konec mezi 21.00–21.30.

Je možné sledovat koncert z pramice či šlapadla?
Ano, zážitek z koncertů festivalu umožňujeme také divákům na plavidlech. Pokud máte zájem o pronájem plavidla na dobu koncertu, obraťte se přímo na provozovatele půjčoven na Slovanském ostrově:
- Půjčovna S.P.L.A.V.: +420 774 151 714
- Půjčovna U Kotvy & Slovanka: +420 777 870 511; +420 777 800 003
(Pořadatel festivalu Prague Sounds není provozovatelem, poskytovatelem ani zprostředkovatelem této služby).

V kolik mám na koncert přijít? Vstup na Plovoucí scénu otevíráme hodinu před začátkem, a doporučujeme naplánovat příchod tak, abyste mohli pohodlně před začátkem zaujmout své místo. Plánujete-li si pronajmout pramici či šlapadlo, doporučujeme dostavit se k vyzvednutí plavidla alespoň hodinu a půl před začátkem produkce.

Co dělat v případě, že jsem vstupenky zapomněl/a doma? Pokud jste si papírové vstupenky zapomněli doma, je možné u kontroly vstupenek předložit alespoň jejich elektronickou verzi např.na mobilním telefonu, popř. jejich fotografii, ze které je zřejmé číslo vstupenky a čárový/QR kód.

Budete u vstupu kontrolovat výsledky testů na Covid-19 nebo očkovací pasy? Pokud to aktuálně platná pravidla budou vyžadovat, tak ano. Detaily viz Covid info níže.

Jaká budou na koncertech hygienická opatření?
Budeme dodržovat všechna aktuálně doporučená hygienická pravidla, jako je dezinfikování vnitřních prostor, volně dostupné dezinfekční prostředky atp.

Když zrušíte koncert nebo snížíte kapacitu z důvodu aktuálních vládních opatření, vrátíte mi vstupné? Pokud budeme nuceni z důvodu vládních nařízení omezit kapacitu, tj. např. právě Vaše místo bude zrušeno, vrátíme Vám vstupné. Totéž platí, bude-li z důvodu vládních nařízení zrušen celý koncert.

Bude možné na místě koupit program koncertu? Všem návštěvníkům koncertu s platnou vstupenkou bude k dispozici zdarma festivalový průvodce Spotlight, který obsahuje jak detailní programové informace o všech koncertech a účinkujících festivalu Prague Sounds, tak i o festivalu Struny podzimu 2021. U vybraných koncertů bude k dispozici také detailní program s texty o programu a účinkujících (Yo-Yo Ma, Brad Mehldau & Ian Bostridge, Jiří Slavík, Marian Friedl & VUS Ondráš).

Bude možné koncerty sledovat zdarma z nábřeží a mostů? Umístění plovoucí scény přímo na hladině řeky umožňuje zažít atmosféru festivalových koncertů také divákům na mostech, nábřežích a blízkých ostrovech. Plnohodnotný zážitek, jak vizuální tak zvukový, garantujeme ale především návštěvníkům se zakoupenou vstupenkou na Plovoucí scénu. Vstupenky v síti GoOut.

Jaká je viditelnost z míst na pontonech? Místa k sezení mají dobrou viditelnost, srovnatelnou s koncertním sálem. Jeviště je navíc vyvýšeno oproti hledišti a pohled z hlediště na pontonu nabízí také působivý výhled na dominanty Prahy přímo z vodní hladiny.

Je na místě WC?
Na Slovanském ostrově budou pro diváky koncertu umístěna mobilní WC. Veřejné WC je také v nábřežní zdi pod Masarykovým nábřežím, v blízkosti mostu Legií a budovy Národního divadla . Toto WC není přístupné přímo ze Slovanského ostrova nebo Plovoucí scény, ale výhradně z Masarykova nábřeží.

Bude na místě možnost občerstvení?
Na Slovanském ostrově je před koncertem možné zakoupit občerstvení, k dispozici návštěvníkům je jak prodejní stánek s nápoji, tak nabídka Café Splav. Tento prodej zajištují jednotliví prodejci, nikoliv pořadatel.

Je možné platit kartou?
Vstupenky na místě bude možné platit kartou. Stánky s občerstvením a půjčovny plavidel přijímají pouze hotovostní platby.

Je možné si na místě zapůjčit deku?
Z hygienických důvodů deky nepůjčujeme

Je zajištěn bezbariérový přístup na ponton? Bezbariérový přístup není zajištěn. S individuálními požadavky se obracejte na office@strunypodzimu.cz, budeme se snažit najít řešení.

Máte další otázky k organizaci koncertu? Napište nám: office@strunypodzimu.cz

Těšíme se na Vaši návštěvu.
Tým Prague Sounds

Covid info

Dle aktuálně platných nařízení vlády ČR je vstup na regulované akce umožněn pouze divákům, kteří splní jednu z následujících podmínek vstupu:

- negativní RT-PCR test starý nejvýše 7 dní
- negativní POC antigenní test starý nejvýše 72 hodin
- laboratorní potvrzení o prodělaném onemocnění Covidem 19 v době ne delší než 180 dnů přede dnem konání akce
- potvrzení o očkování proti Covidu 19, přičemž od poslední dávky vakcíny(druhé u dvoudávkových vakcín, první u jednodávkových vakcín), musí uplynout nejméně 14 dní.

Před návštěvou open air koncertu festivalu Prague Sounds doporučujeme sledovat aktuálně platná nařízení vlády týkající se opatření, která jsou souhrnně uvedena a průběžně aktualizována na https://covid.gov.cz/

Vstupem do místa konání návštěvníci souhlasí s Pořadatelskými podmínkami  a zároveň deklarují, že splňují podmínky pro účast na kulturních akcích uvedených výše. Návštěvníci berou na vědomí, že ze strany pořadatele může proběhnout namátková kontrola plnění podmínek pro účast na kulturních akcích. V případě neumožnění kontroly nebo v případě nesplnění podmínek bude takový návštěvník neprodleně z areálu vykázán. 

Návštěvníci se zavazují během produkcí mít nasazený respirátor min. FFP2, dodržovat bezpečné rozestupy tam, kde je to možné.

Nepříznivé počasí

Koncerty festivalu se konají i v případě nepříznivého počasí (např. v dešti), s výjimkou situací, které jejich konání znemožní, jako je vichřice, krupobití, živelní katastrofa.

Během koncertu není možné používat deštníky, neboť omezují viditelnost. Z toho důvodu doporučujeme přinést si nepromokavou bundu či pláštěnku.

Prší-li v době začátku koncertu, vyhrazuje si pořadatel právo začátek koncertu posunout.

Koncert může být přerušen (i opakovaně) a poté pokračovat.

O zrušení koncertu rozhoduje výhradně pořadatel, a to nejdříve v době plánovaného začátku koncertu. Nepříznivá předpověď počasí není důvodem ke zrušení koncertu.

V horkých letních dnech mohou být chladné večery, zvláště pak začátkem září na vodě, proto doporučujeme obléci se přiměřeně situaci pro delší pobyt venku, popřípadě si přinést deku.

Pořadatelské podmínky

Pořadatelské podmínky se vztahují na všechny produkce uvedené pod hlavičkou festivalu Prague Sounds. Za místa konání akce se považují všechny prostory a místa, kde probíhají jakékoliv produkce, akce a kde jsou poskytovány či zajišťovány jakékoliv služby související s akcí a jejími partnery, včetně pořádání dalších doprovodných akcí pořadatele či partnerů a veškeré případné další prostory, které nesou označení pořadatele a partnerů akce. 

Kompetence pořadatelské služby. Návštěvníci akce jsou povinni respektovat a dodržovat pokyny pořadatelů. V případě nedodržení takových pokynů jsou zástupci pořadatele oprávněni rozhodnout o vyvedení návštěvníka z místa konání akce. Pracovníci pořadatelské služby jsou k dispozici k ochraně návštěvníků a zajištění bezpečnosti v místě konání produkcí. Ke kompetencím a povinnostem pořadatelské služby patří zejména: kontrola vstupenek při vstupu do místa konání koncertu či festivalové akce a kdykoli v jejich průběhu vč. namátkových kontrol; prohlídka při vstupu do areálu (pro všechny návštěvníky platí přísný zákaz vnášení nebezpečných a nepovolených předmětů); vyvedení osoby z místa konání koncertu či festivalové akce (osoba bez platné vstupenky, agresivní osoby, osoby ohrožující bezpečnost, neautorizovaní prodejci a prodejci porušující smluvní podmínky o prodeji, dealeři jakýchkoliv omamných látek, osoby pod vlivem omamných látek a další osoby, které svým chováním ovlivňují hladký průběh produkce nebo ohrožují bezpečnost návštěvníků); zamezení návštěvníkům vstupu do prostor se zákazem vstupu pro veřejnost.

Fotografování a nahrávání. Zákaz fotografování a pořizování audiovizuálních nahrávek s výjimkou akreditovaných fotografů.

Zákaz kouření.
Na produkci festivalu je zákaz kouření, a to včetně elektronických cigaret.

Záznam
. V rámci akce může být výhradně pořadatelem pořizován záznam v podobě fotografií a zvukový či obrazově-zvukový záznam, a to pro účely prezentace festivalu a jeho propagaci.

Souhlas se záznamem
. Návštěvníci vstupem na místa konání produkcí udělují souhlas se zaznamenáním projevů osobní povahy a jeho možného užití pořadatelem, v rámci spolupráce s partnery či podporovateli festivalu, a to včetně plnění smluvních povinností vůči takovým subjektům

Souhlas s použitím emailové adresy. Nákupem vstupenek návštěvník souhlasí s použitím vaší emailové adresy k informování o změnách, přesunech nebo zrušeních. Emailová adresa bude poskytnuta festivalu Prague Sounds a prodejní síti GoOut.

Vstup. Přístup na Plovoucí scénu a do prostor společenských setkání před a po koncertě je umožněn pouze osobám s platnou vstupenkou, resp. pozvánkou, nejedná-li se o produkci či zónu volně přístupnou, kde vstupenky nejsou vyžadovány.

Zamezení vstupu.
Přístup na dílčí produkce akce nebude umožněn návštěvníkům, kteří jsou nevhodně oblečeni a zjevně pod vlivem alkoholických, jiných omamných či psychotropních látek. Při vstupu do místa konání produkce je návštěvník povinen podrobit se bezpečnostní kontrole na vyžádání pracovníků bezpečnostní agentury či pořadatelské služby. V případě odmítnutí kontroly nebude návštěvník do prostor akce vpuštěn. Návštěvníkům je zakázáno vodit nebo vnášet do místa konání produkcí zvířata, s výjimkou asistenčních psů. Návštěvníkům je zakázáno vnášet do místa konání produkcí zbraně jakéhokoliv druhu, výbušné, hořlavé, toxické či další látky či předměty, které by mohly přímo či nepřímo ohrozit zdraví návštěvníků. Ve všech místech konání produkcí platí pro návštěvníky přísný zákaz manipulace s otevřeným ohněm a pyrotechnikou.

Nápoje a občerstvení. Návštěvníkům je zakázáno vnášet do hlediště nápoje a občerstvení. Vstup na místa konání akce se otevírá 1 hodinu před zahájením produkce a uzavírá se 5 minut před jejím začátkem. S výjimkou koncertu 2. 9. 2021, kdy se místo uzavírá 15 minut před zahájením akce.

Příchod a pozdní příchody. Návštěvníci jsou povinni zaujmout svá místa v místě konání s dostatečným časovým předstihem před začátkem produkce, a to nejpozději 10 minut před začátkem koncertu. Při pozdním příchodu může být návštěvník do místa konání produkce vpuštěn pouze během potlesku a budou mu nabídnuta náhradní místa nebo místo na stání. O vpuštění pozdě příchozích rozhoduje pořadatel akce.

Dodatečné podmínky. V případě působení omezení v oblasti pořádání kulturních akcí vydanými orgány moci výkonné jsou návštěvníci povinni strpět dodatečné podmínky pro vstup na produkce. Aktuální podmínky pro vstup budou dostupné na oficiálních webových stránkách pořadatele, sociálních sítích a prostřednictvím prodejce vstupenek.

Souhlas s podmínkami. Zakoupením vstupenky na kteroukoliv produkci či návštěvu produkce bez nutnosti nákupu vstupenky návštěvník potvrzuje souhlas s uvedenými pořadatelskými podmínkami.

Prague Sounds s. r. o